Praksisoverdragelse

Advokatkontoret yder kompetent bistand vedrørende følgende: 

 • Køb og salg af praksis (alle specialer) 
 • Berigtigelse af overdragelsen i alle dens aspekter
 • Goodwillreglerne, herunder beregning og forhandling af goodwill
 • Gennemgang af § 100-statistikker (specialet almen medicin) og § 60-statistikker (andre specialer) 
 • Indgåelse og opløsning af interessentskaber
 • Etablering og likvidering af lægeanpartsselskaber
 • Ansættelsesretlige forhold - herunder personalet
 • Lejeretlige forhold - herunder erhvervslejeloven
 • Køb og salg af ejede praksislokaler
 • Dispensation fra kommunen og/eller andelsbolig- eller ejerlejlighedsforeningen til lejlighedens benyttelse til lægepraksis
 • Orientering om skatteforhold
 • Orientering om forsikringsforhold
 • Ægtefællernes formueforhold (formuefællesskab, særeje og skilsmissesæreje)
 • Opnåelse af bedste finansiering til køb af praksis - herunder såvel goodwill som praksislokaler