Køb af lægepraksis

Linde & Altschuler er specialiseret i at yde juridisk bistand på højt niveau ved køb af lægepraksis i alle specialer. Vi har gennem vores mangeårige nære tilknytning til lægeverdenen, herunder advokat Finn Altschulers ansættelse i PLO i 1976-1981 og arbejde som konsulent for Københavns Praktiserende Læger (Praksisudvalget i Hovedstadsregionen) siden 1981, oparbejdet en betydelig specialviden omkring etablering og drift af lægepraksis samt reglerne herfor. Vi yder en kompetent og kvalificeret bistand til køber i forbindelse med udfærdigelse af alle juridiske dokumenter, herunder goodwillberegning, købekontrakt, interessentskabs­kontrakt og refusionsopgørelse, og rådgiver omkring indtræden i lægeklinikkens erhvervslejekontrakt, overtagelse af personale, abonnementsaftaler og andre forhold, der knytter sig til praksisoverdragelsen.

Da vi til stadighed har ”fingeren på pulsen”, er vi i stand til at yde køber en kompetent rådgivning vedrørende prisfastsættelsen af praksis og orientere om de skattemæssige og finansierings­mæssige forhold. Ved behov herfor kan vi henvise til kvalificerede revisorer og banker. 

Advokat Finn Altschuler har i artikelserien ”Køb og salg af speciallægepraksis i almen medicin”, trykt i Månedsskrift for Praktisk Lægegerning 2003, beskrevet de juridiske forhold i forbindelse med overdragelse af speciallægepraksis i almen medicin og reglerne herfor. Læs artiklen (pdf) >>

Køberliste

Linde & Altschuler har som en service til læger der ønsker at købe praksis – både speciallægepraksis i almen medicin og i andre specialer – oprettet en KØBERLISTE. Linde & Altschuler underretter løbende køberne på køberlisten om praksis, som vi modtager til salg, og som svarer til køberens ønsker. Det er gratis at blive optaget på køberlisten. Ønsker du at blive optaget på Linde & Altschulers køberliste klik her >>