Din juridiske rådgiver

Advokatfirmaet blev grundlagt 1. september 1976, og advokat Finn Altschuler kom til firmaet i 1981 efter at have været ansat som fuldmægtig i Praktiserende Lægers Organisation, hvor arbejds­områderne blandt andre omfattede praksisoverdragelser, interessentskaber, godkendelse af praksishandler samt andre lægerelevante områder. 

Siden 1981 har advokat Finn Altschuler været juridisk konsulent for Københavns Praktiserende Læger herunder praksisudvalgene for København og Frederiksberg. (Fra 1. januar 2007 Praksisudvalget for Region Hovedstaden).

Advokatkontoret er i besiddelse af en specialviden vedrørende lægelige forhold opbygget siden 1977. Denne specialviden omfatter et indgående kendskab til sygesikringsoverens­komsterne, praksisoverdragelser, interessentskaber samt klagesager over sygesikringsoverenskomstmæssige forhold og faglige fejl, herunder såvel Patientklagenævnet som under en eventuel straffesag vedrørende overtrædelse af autorisations­lovens § 75.