Finn Altschuler

fa@danjur.dk

Sekretær:  Jette Pontoppidan, jp@danjur.dk

Særlige interesseområder

Lægers retsforhold, selskabs- og foreningsret, virksomheds- og forretningsoverdragelser, lejeret, ansættelses- og arbejdsret,  fast ejendom,  erstatningsret samt bobehandling

CV

Født den 28. marts 1949

1976 Cand. jur.
1977-1981 Fuldmægtig Praktiserende Lægers Organisation
1981-2007 Juridisk konsulent, Københavns Praktiserende Læger
1981 Advokatfirmaet Jens Linde
1983 Linde & Altschuler
1987 Møderet for Højesteret
2007 Juridisk konsulent, Praksisudvalget i Hovedstadsregionen

Undervisning

DADL's efteruddannelseskurser og Københavns Universitet (overdragelse af lægepraksis)

Foredrag

Lægeansvar