Forretningsområder

Agent- og forhandleraftaler

Ansættelses- og arbejdsret

Bobehandling

Erstatningsret

Fast ejendom

Immaterialret

Internationale forhold

Kontraktsret

Lejeret

Lægers retsforhold

Selskabsret

Strafferet

Udlændingeret 

Virksomheds- og forretningsoverdragelse